Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o zamiarze transakcji zamiany nieruchomości

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Toruń
Nadleśnictwo Jamy

 

Zgodnie z „Ramowymi wytycznymi w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych” Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przesłane pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. znak sprawy: ZS-D-2141-11-2/12, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2013 r. dokonywanymi na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz.788 ze zm.), Nadleśnictwo Jamy informuje o zamiarze transakcji zamiany nieruchomości.

 

 

Data zgody
na zamianę

Nieruchomości zbywane przez LP

adres leśny

adres administracyjny

kategoria użytku

pow. [ha]

wartość (tyś. zł)

15.10.2018r.

12-09-1-04-54-o-00

04-06-012-0001-3054/7

Ls (DROGI L)

0,0482

3 616,20 zł

12-09-1-04-54-p-00

04-06-012-0001-3054/10

Ls (DROGI L)

0,0718

5 387,40 zł

12-09-1-04-54-r-00

04-06-012-0001-3054/8

Ls (DROGI L)

0,0412

2 513,00 zł

12-09-1-05-40-g-00

04-06-012-0001-3040/6

Dr

0,0169

3 321,00 zł

12-09-1-05-40-r-00

04-06-012-0001-618

Dr

0,1220

9 153,66 zł

12-09-1-05-41-x-00                   12-09-1-05-42-l-00                     12-09-1-05-43-o-00

04-06-012-0001-619

Dr

0,6558

49 204,92 zł

12-09-1-05-41-w-00

04-06-012-0001-620

Dr

0,1247

9 356,61 zł

12-09-1-04-45-i-00               12-09-1-04-46-p-00                   12-09-1-04-52-j-00

04-06-012-0001-621

Dr

1,1001

67 106,00 zł

12-09-1-05-40-h-00

04-06-012-0001-3040/7

Bi

1,4384

528 900,00 zł

12-09-1-04-40-f-00              12-09-1-05-40-~c

04-06-012-0001-3040/7

Ls

0,7571

180 000,00 zł

12-09-1-04-61-bx-00

04-06-012-0001-3061/4

Dr

0,1366

8 333,00 zł

12-09-1-05-39-l-00

04-06-012-0006-3039/7

Dr

0,1559

29 397,00 zł

12-09-2-11-203-x-00

04-06-012-0008-192/2

Dr

0,1799

8 400,00 zł

12-09-2-11-203-d-00

04-06-012-0008-244/6

Ls

0,0194

1 968,00 zł

12-09-1-02-103-n-00

04-06-012-0004-3103/14

R VI

0,0150

1 653,00 zł

suma:

4,8830

908 309,79 zł

 

 

 

 

 

Nieruchomości nabywane przez LP

właściciel

adres administracyjny

kategoria użytku

pow. [ha]

wartość (tyś. zł)

Gmina Grudziądz

04-06-012-0008-54/1

Dr

0,2017

12 955,26 zł

04-06-012-0008-51/1

Dr

0,6110

39 244,74 zł

04-06-012-0011-241/2

Ls IV

2,2800

121 653,71 zł

04-06-012-0011-110

Ls IV

3,3800

180 346,29 zł

04-06-012-0023-225/2

Dr

0,9123

48 300,00 zł

04-06-012-0027-222/1

Dr

0,1987

10 978,90 zł

04-06-012-0027-499

Dr

0,1197

6 613,86 zł

04-06-012-0027-491

Dr

0,1500

8 288,05 zł

04-06-012-0027-160/4

Dr

0,0710

3 923,01 zł

04-06-012-0027-271/3

Dr

0,2745

15 167,13 zł

04-06-012-0027-225/1

Dr

0,2023

11 177,82 zł

04-06-012-0027-18/1

Dr

0,1201

6 635,97 zł

04-06-012-0027-244

Dr

0,3200

17 681,17 zł

04-06-012-0027-160/1

Dr

0,7800

39 600,00 zł

04-06-012-0027-160/5

Dr

0,2917

16 117,49 zł

04-06-012-0027-160/6

Dr

0,8841

60 085,22 zł

04-06-012-0027-161

Dr

0,0400

2 210,15 zł

04-06-012-0028-407/2

Dr

0,3837

20 500,00 zł

04-06-012-0028-424/5

Dr

0,2776

15 150,00 zł

04-06-012-0001-494

Dr

1,2200

73 200,00 zł

04-06-012-0023-238/2

Dr

0,4500

26 700,00 zł

04-06-012-0010-372/6

Dr

0,0256

1 900,00 zł

04-06-012-0010-372/2

Dr

0,0382

2 876,16 zł

04-06-012-0010-372/5

Dr

1,4156

86 900,00 zł

04-06-012-0010-375

Dr

0,2800

20 600,00 zł

04-06-012-0004-160

Dr

0,1400

7 650,00 zł

04-06-012-0004-162/2

Dr

0,0448

2 450,00 zł

suma:

15,1126

858 904,93 zł

 

 

Jamy, dnia 23.10.2018 r.                                                               

          Nadleśniczy

Nadleśnictwa Jamy

Wiesław Kosecki