Lista aktualności Lista aktualności

Nowy Park Krajobrazowy

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uchwałą z dnia 28 maja br.  powołał Park Krajobrazowy Góry Łosiowe. Głównym celem ochrony Parku jest zachowanie mozaikowatości krajobrazu prawobrzeżnej części Doliny Dolnej Wisły, na którym występuje większość form ochrony przyrody poza parkiem narodowym, rezerwatem przyrody i zespołem przyrodniczo-krajobrazowym.
Poza zachowaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych Park ma za zadanie ochronę dóbr materialnych, zwłaszcza obiektów związanych z prof. Ludwikiem Rydygierem, światowej sławy chirurgiem, który urodził się w  miejscowości Dusocin, położonej w odległości ok. 11 km od Grudziądza. Park o łącznej powierzchni 4859,97 ha, położony na terenie gmin Grudziądz i Rogóźno, w znacznej części obejmuje obszary leśne administrowane przez Nadleśnictwo Jamy. Nazwa Parku pochodzi od „Gór Łosiowych” -  odznaczającego się wyjątkowymi walorami widokowymi  i przyrodniczymi cypla wysoczyzny, oddzielającego Basen Grudziądzki od Doliny Kwidzyńskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące Parku Krajobrazowego znajdą Państwo klikając w link poniżej:
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32276-gory-losiowe-powolujemy-nowy-park-krajobrazowy

Tekst: Hanna Grudziecka