Lista aktualności Lista aktualności

OBJAZD TERENOWY NA TERENIE NADLEŚNICTWA JAMY

W dniu 22.10.2018 roku gościliśmy na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Jamy leśników z Nadleśnictw Szubin i Runowo. Wizyta w/w pracowników w LP miała na celu wymianę poglądów na temat różnych sposobów odnawiania powierzchni leśnych. W trakcie objazdu terenowego w leśnictwach Zarośle, Zwierzyniec i Dusocin miejscowi leśniczowie przekazywali informację na temat istniejących na ich terenie podsadzeń produkcyjnych na gruntach porolnych, drzewostanów modrzewiowych z drugim piętrem bukowo-lipowym  oraz  drzewostanów dębowych odnawianych w więźbie 3x1 mb. (obecnie drągowina). W trakcie objazdu terenowego nastąpiła międzypokoleniowa wymiana poglądów, która mamy nadzieję będzie skutkowała dobrej edukacji, ale również minimalizowaniu ewentualnych błędów. Na zakończenie wizyty udaliśmy się na punkt widokowy w Parku Krajobrazowym  Góry Łosiowe, podziwiając piękno doliny Wisły.

Dziękujemy gościom za cenne uwagi i do zobaczenia w trakcie mamy nadzieję kolejnych wizyt.

 

Tekst: Krzysztof Pilewski

Zdjęcia: Małgorzata Nogalska i Tomasz Susek