Lista aktualności Lista aktualności

Rośnie nowa szkółka

Corocznie Lasy Państwowe sadzą około 500 mln drzew. Sadzonki produkowane są w szkółkach leśnych w większości nadleśnictw. Do wyprodukowania takiej ilości sadzonek potrzeba setek hektarów wyspecjalizowanych szkółek.

Nadleśnictwo Jamy w każdym roku potrzebuje ok. 900 tys. sztuk sadzonek do odnowienia ok. 150 hektarów lasów. Aktualnie produkujemy również sadzonki dla nadleśnictw, które dotknęła klęska w 2017 roku.

Obecnie szkółka w Nadleśnictwie Jamy znajduje się w leśnictwie Lisnowo. Jej historia sięga lat 50 ubiegłego wieku. Długoletnia eksploatacja, lokalizacja, stare rozwiązania logistyczne zadecydowały o wygaszeniu szkółki, a w jej miejsce budowa nowej, bardziej funkcjonalnej i nowoczesnej.

Prace nad budową nowej szkółki ruszyły w kwietniu bieżącego roku. W pierwszym etapie zaczęto wycinać drzewa pod drogi i kwatery. Ten etap zakończono w lipcu. W drugim etapie wybudowano drogę dojazdową oraz usunięto pniaki i oczyszczono glebę do warstwy mineralnej.

Obecnie kwatery są już gotowe, a do powstającej szkółki dojedziemy nową drogą. Rozpoczynamy prace związane z grodzeniem kwater.

Powierzchnia ogólna nowej szkółki wynosi ponad 9 hektarów i jest podzielona na 8 kwater.