Lista aktualności Lista aktualności

Wizualizacja Nadleśnictwa

Od kilku miesięcy trwają prace nad nową wizualizacją Nadleśnictwa Jamy. W pierwszym etapie usunięto zbędne i stare oznakowanie oraz tablice. Ustalono nowy wzór słupków i stelaży, na których znajdują się tablice kierunkowe dla leśniczówek i miejsc postoju.

 

Ważnym elementem wizualizacji nadleśnictwa był konkurs ogłoszony przez Nadleśniczego. Jego celem była poprawa wizerunku Nadleśnictwa Jamy oraz poszerzenie dotychczasowego zakresu udostępniania lasów dla społeczeństwa. W konkursie udział mogły wziąć wszystkie leśnictwa, pod warunkiem wykonania i zgłoszenia obiektów turystycznych oraz elementów oznakowania wykonanych z własnej inicjatywy.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 leśnictw – Chełmno, Łunawy, Marusza, Lisnowo, Zakurzewo, Zwierzyniec, Krotoszyny, Skarlin, Lipowa Góra, Wąkop. Podczas obrad komisja zwracała uwagę na ilość nowych i odnowionych obiektów, jakość wykonania, estetykę, oryginalność pomysłu. Po ocenie przez komisję zgłoszonych obiektów, 14 listopada rozstrzygnięto ogłoszony konkurs:

 

         I miejsce – Leśnictwo Krotoszyny

II miejsce -  Leśnictwo Skarlin

  III miejsce – Leśnictwo Marusza

 

Ponadto komisja przyznała dwa wyróżnienia Leśnictwom Wąkop i Łunawy.

Oryginalne pomysły na zagospodarowanie terenu wykonał leśniczy z Leśnictwa Biały Bór.

 

Przez okres trwania konkursu powstało 14 nowych miejsc postoju oraz odnowiono 3 istniejące. Od końca października można skorzystać już z 28 miejsc postoju rozmieszczonych na terenie całego Nadleśnictwa Jamy!

 

 

 

 

Zdjęcia: M. Nogalska P.Szóstakowski