Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

W Nadleśnictwie Jamy osobą upoważnioną do kontaktu z mediami jest Pana Nadleśniczy

Dawid Kikulski

kontakt: (56) 45 130 21

e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl