Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 23.10.2017r. o godz. 1000  w siedzibie Nadleśnictwa Jamy odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Numer ewidencyjny działki

Pow.

[ha]

Rodzaj gruntu

Gmina

Obręb ewidencyjny

Opis

Cena wywoławcza

Minimalne postąpienie

Wadium [zł]

Nr KW

3203/9, 3203/12

2,7400

Ls

Grudziądz

Lisie Kąty

Nieruchomość gruntowa przeznaczona pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

550.000 zł

6.000 zł

55.000 zł

TO1U/ 00035369/9

3077/7

0,0701

R IVa

Rogóźno

Zarośle

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,

objęta decyzją

o warunkach zabudowy

11.500 zł

200 zł

1.150 zł

TO1U/ 00039564/4

42/2

0,0635

PS IV

Rogóźno

Budy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

3.500 zł

100 zł

350 zł

TO1U/ 00035305/3

 

 1. Komisja przetargowa przeprowadziła ustny przetarg nieograniczony w następującym składzie:

Przewodniczący komisji       -      Stanisław Miłkowski

Sekretarz komisji                  -      Kamil Węgielewski

Członek komisji                    -      Tomasz Susek

 1. Imiona i nazwiska albo nazwy firm uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium i zostali dopuszczeni do przetargu na działki ewidencyjne 3077/7 i 42/2:
  • BRAK
 2. Imiona i nazwiska albo nazwy firm uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium i zostali dopuszczeni do przetargu na działki ewidencyjne 3203/9 i 3203/12:
 • Rafał Hulewicz, Dębowa 36B, 86-300 Grudziądz;
 • Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy – Spółka Jawna z siedzibą w Lisich Kątach 7, 86-302 Grudziądz;
 • Cychol Łukasz Piotr, ul. Kotabińskiego 2E m.3, 82-200 Malbork;
 • Niewiadomski Andrzej, Otorowo 38, 86-050 Solec Kujawski;
 • Kachel Piotr, ul. Klasztorna 5, 86-300 Grudziądz.
 1. Imiona i nazwiska albo nazwy firm uczestników przetargu, którzy wnieśli wadium i nie byli obecni podczas przeprowadzania przetargu:
  • Rafał Hulewicz, Dębowa 36B, 86-300 Grudziądz;
 2. Cena nabycia nieruchomości:
 3. 3203/9, 3203/12 - 556.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),
 4. 3077/7 – BRAK,
 5. 42/2 – BRAK.
 6. Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy – Spółka Jawna z siedzibą w Lisich Kątach 7, 86-302 Grudziądz.
 7. Firma wygrywająca przetarg na nieruchomość oznaczoną jako działki ewidencyjne numer 3203/9, 3203/12:
 8. Z uwagi na brak uczestników przetargu na zakup działek 3077/7 i 42/2 , nieruchomości nie zostały wylicytowane, a więc pozostają w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Jamy.

 

Podpisy członków komisji:

Przewodniczący komisji – Stanisław Miłkowski

 

Sekretarz komisji – Kamil Węgielewski

 

Członek komisji – Tomasz Susek                                                                                                                                Zatwierdzam: