Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Łowiectwo często jest integralną częścią leśnictwa. W leśnych ostępach spotyka się pasja łowiecka i prowadzenie gospodarki leśnej. Leśnicy muszą pogodzić często sprzeczne interesy obu grup

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Jamy
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa znajdują się 2 rejony hodowlane : Rejon Hodowlany Grudziądzki ( tereny powiatu grudziądzkiego i część powiatu chełmińskiego ) i Rejon Hodowlany Brodnicki ( powiat nowomiejski ) w większości w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Brodnica . Na terenie Nadleśnictwa wiosną br. zinwentaryzowano zwierzynę łowną i stwierdzono jej następujące ilości :
- w RH Grudziądzkim :
    - łosie 16 sztuk;
    - jelenie 152 sztuki ;
    - daniele 263 sztuki;
    - sarny 2828 sztuk ;
    - dziki 724 sztuki;
- w RH Brodnickim :
    - łosie 23 sztuki ;
    - jelenie 213 sztuk ;
    - daniele 31 sztuk ;
    - sarny 857 sztuk ;
    - dziki 303 sztuki ;

 

Więcej o łowiectwie w Lasach Państwowych