Położenie

Nadleśnictwo Jamy cechuje znaczna rozpiętość terytorialna. Odległość od najdalszych części Nadleśnictwa sięga blisko 100 km. Położenie przestrzenne obejmuje aż trzy województwa.

Galeria zdjęć

W poniższej galerii prezentujemy prace fotograficzne Pana Arka Kikulskiego, utytułowanego grudziądzkiego fotografika

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo to ostatni szczebel w trójstopniowym systemie organizacji jednostek Lasów Państwowych. Nadleśnictwo jest jednak ogniwem najważniejszym, w którym przeprowadza się najważniejsze zadania.

Projekty i fundusze

Regionalny program ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) na obszarze RDLP w Toruniu w latach 2007-2013 został współfinansowany ze środków V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.