Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu to dział gospodarki leśnej zajmujący się profilaktyką, a w razie potrzeby również zwalczaniem niekorzystnych zjawisk na każdym etapie rozwoju drzewostanu.

Środowisko leśne narażone jest na działanie szeregu czynników mogących stanowić zagrożenie dla jego trwałości.

Czynniki abiotyczne:
1. Czynniki atmosferyczne:
- anomalia pogodowe: ciepłe zimy, niskie temperatury, późne przymrozki, upalne lata,
  obfity śnieg, szadź, susza, długotrwałe intensywne deszcze, huraganowe wiatry,
trąby powietrzne.
2. Właściwości gleby:
- wilgotnościowe: niski lub zmienny poziom wód gruntowych,
- żyznościowe: piaszczyste gleby, grunty porolne.
3. Warunki fizjograficzne:
- ukształtowanie terenu
Czynniki biotyczne:
1. Struktura drzewostanów:
- dominacja gatunków iglastych w składach gatunkowych,
- niezgodność składów gatunkowych z siedliskiem (drzewostany iglaste na siedliskach lasowych).
2. Szkodniki owadzie:
- pierwotne: brudnica mniszka, barczatka sosnówka, piędzik przedzimek, zwójka zieloneczka, chrabąszcz majowy i inne,
- wtórne: kornik drukarz, czterooczak świerkowiec, przypłaszczek granatek, opiętki dębowe  
i inne.
3. Grzybowe choroby infekcyjne:
- liści i pędów, pni, korzeni.
4. Nadmierne występowanie roślinożernych ssaków:
- zwierzyny,
- gryzoni.
Czynniki antropogeniczne
1. Zanieczyszczenia powietrza:
- energetyka,
- gospodarka komunalna,
- transport.
2. Zanieczyszczenia wód i gleb:
- przemysł,
- gospodarka komunalna,
- rolnictwo.
3. Przekształcenia powierzchni ziemi:
- pozyskiwanie kopalin.
4. Pożary lasu.
5. Szkodnictwo leśne:
- kradzieże  i kłusownictwo,
- nadmierna rekreacja,
-poruszanie się po terenach leśnych quadami i motocyklami typu cross
- masowe zbieractwo powodujące niszczenie runa.