Wydawca treści Wydawca treści

O Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Jamy cechuje znaczna rozpiętość terytorialna. Odległość od najdalszych części Nadleśnictwa sięga blisko 100 km. Położenie przestrzenne obejmuje aż trzy województwa.

Nadleśnictwo Jamy położone jest w północno - wschodniej części RDLP Toruń, graniczy z nadleśnictwami Kwidzyn z RDLP Gdańsk oraz Susz i Iława z RDLP Olsztyn.

Duży zasięg terytorialny (1375 km²) sprawia, że lasy pozostające pod zarządem Naleśnictwa Jamy leżą na terenie wielu jednostek administracji państwowej i samorządowej i tak:
    1.Trzech województw:
-             kujawsko-pomorskiego 12301 ha
-             pomorskiego 109 ha
-             warmińsko-mazurskiego 6467 ha.
    2. Sześciu powiatów: Brodnickiego 34ha, Chełmińskiego 2243 ha, Grudziądzkiego 9746 ha, Nowomiejskiego 6467 ha, Wąbrzeskiego 81 ha i Kwidzyńskiego 109 ha).
    3. Mista Grudziądz 197 ha.
    4. Piętnastu gmin: Biskupiec 6012 ha, Chełmno 1028 ha, Gardeja, 109 ha, Grudziądz 3475 ha, Gruta 974 ha, Jabłonowo Pom. 34 ha, Łasin 593 ha, Miasto Chełmno 21 ha, Misto Grudziądz 197 ha, Radzyń Chełm.18 ha, Rogóźno 3966 ha, Płużnica 81 ha, Stolno 1195 ha, Świecie N. Osą 780 ha, 

Nadleśnictwo Jamy w obecnym kształcie (mapa powyżej) powstało w 1979 roku z połączenia trzech nadleśnictw: Chełmno, Jamy i Łąkorz. Składa się z kilkuset (301) kompleksów leśnych rozrzuconych na powierzchni 1374 km². Przeciętna lesistość tych terenów wynosi 16%, przy średniej krajowej 28%.
Największy wyrąb lasów na Ziemi Chełmińskiej miał miejsce w średniowieczu i był wynikiem rosnącego osadnictwa oraz  rozwoju rolnictwa i hodowli na tych terenach. Miarą tych przemian niech będzie fakt, że na przełomie VII i VIII wieku jedno osiedle (ekumena) przypadało na 101,8 km² (10180 ha), a w końcu XII wieku – na 10,3 km² (1030 ha).
Pierwsza administracja leśna (nadleśnictwa) została powołana na początku XIX wieku – w 1817 roku wydano pierwszą instrukcję dla nadleśniczych. Główne kompleksy leśne położone w obrębach Jamy i Łąkorz należały w przeszłości do dóbr koronnych, a w XIX wieku do lasów królewskich Prus. Mniejsze posiadłości leśne wchodziły w skład prywatnych majątków ziemskich, które po II Wojnie Światowej zostały upaństwowione (3967 ha) i przekazane w zarząd Lasom Państwowym.
Według stanu na 30.09.2010 r. powierzchnia Nadleśnictwa Jamy wynosiła 18864 ha, w tym powierzchnia leśna 17895 ha.
Nadleśnictwo dzieli się na 3 obręby leśne i 15 leśnictw. Średnia powierzchnia leśnictwa wynosi 1258 ha.
Powierzchnia lasów prywatnych wynosi 2994 ha.