Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Jamy w obecnym kształcie powstało w 1979 roku z połączenia trzech nadleśnictw: Chełmno, Jamy i Łąkorz. Składa się z kilkuset (301) kompleksów leśnych rozrzuconych na powierzchni 1308 km2. Przeciętna lesistość tych terenów wynosi tylko 15%, przy średniej krajowej 28%.

      Największy wyrąb lasów na Ziemi Chełmińskiej miał miejsce w średniowieczu i był wynikiem rosnącego osadnictwa oraz   rozwoju rolnictwa i hodowli na tych terenach. Miarą tych przemian niech będzie fakt, że na przełomie VII i VIII wieku jedno osiedle (ekumena) przypadało na 101,8 km2 (10180 ha), a w końcu XII wieku - na 10,3 km2 (1030 ha).

Pierwsza administracja leśna (nadleśnictwa) została powołana na początku XIX wieku - w 1817 roku wydano pierwszą instrukcję dla nadleśniczych. Główne kompleksy leśne położone w obrębach Jamy i Łąkorz należały w przeszłości do dóbr koronnych, a w XIX wieku do lasów królewskich Prus. Mniejsze posiadłości leśne wchodziły w skład prywatnych majątków ziemskich, które po II Wojnie Światowej zostały upaństwowione (3967 ha) i przekazane w zarząd Lasom Państwowym.

Według stanu na 31.12.2005 powierzchnia Nadleśnictwa Jamy wynosi 18867,14 ha, w tym powierzchnia leśna 17807,54 ha.

 

Nadleśnictwo Jamy położone jest w północno - wschodniej części RDLP Toruń, graniczy z nadleśnictwami   Kwidzyn z RDLP Gdańsk oraz Susz i Iława z RDLP Olsztyn